Algemene-Voorwaarden

  • De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
  • Betalingsvoorwaarden en incasso
  • Leveringsvoorwaarden 
  • Garantie
  • Overmacht
  • Beëindiging van de overeenkomst 
  • Klachten
  • Aansprakelijkheid
  • Verlenging en opzeggen


 

Podoloog Drenthe besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van deze website. Aan de informatie en/of links kunnen geen rechten worden ontleend. Podoloog Drenthe is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen die voortkomen uit eventuele onjuistheden of onvolledigheden. De inhoud mag niet worden vermenigvuldigd of gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van Podoloog Drenthe

E-mail disclaimer

De inhoud van e-mailberichten en van alle meegezonden bijlagen zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door de geadresseerde. In het geval dat e-mailberichten verkeerd worden bezorgd, verzoeken wij u dit direct per kerende e-mail aan ons kenbaar te maken en vervolgens het bericht en de bijlagen van uw computer te verwijderen.