Impressum

De meeste van de wereldwijde wetten en regelgevingen voor telecommunicatie schrijven voor dat websites die niet strikt privé of persoonlijk gebruikt worden een impressum moeten hebben dat aan de wet voldoet. Hieronder vallen websites die een blog of teksten van journalistieke aard bevatten.


De naam van de contactpersoon die verantwoordelijk is voor de inhoud moet in het impressum worden genoemd, samen met een adres en een manier waarop je deze persoon kunt bereiken. Het kan zijn dat nog andere wettelijk voorgeschreven informatie in je impressum moet staan. Raadpleeg een expert om erachter te komen welke specifieke informatie voor jouw site nodig is.

Podoloog Drenthe besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van deze website. Aan de informatie en/of links kunnen geen rechten worden ontleend. Podoloog Drenthe is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen die voortkomen uit eventuele onjuistheden of onvolledigheden.

De inhoud mag niet worden vermenigvuldigd of gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van Podoloog Drenthe

E-mail disclaimer

De inhoud van e-mailberichten en van alle meegezonden bijlagen zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door de geadresseerde. In het geval dat e-mailberichten verkeerd worden bezorgd, verzoeken wij u dit direct per kerende e-mail aan ons kenbaar te maken en vervolgens het bericht en de bijlagen van uw computer te verwijderen.